loading spinner
-5%
Bochemit QB Profi bezfarebný - číry, 600 kg

Bochemit QB Profi bezfarebný - číry, 600 kg

Bochemit QB Profi bezfarebný - číry, 600 kg

2 897,94 € tax incl.

3 050,46 € s DPH

 • Otázka na produkt: Opýtať sa 
 • Otázka na produkt

  Bochemit QB Profi bezfarebný - číry, 600 kg

  * Povinné polia!

  Zavřít

  Kód: B034

  EAN: 8595598705267

  Výrobca: BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

  VIAC INFORMÁCIÍ

  Stavebné rezivo

  Bochemit  QB Profi  je  koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám. Na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéru (strešné podbitie, pergoly, ploty). Výrobok po aplikácii vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Bezfarebná variant môže zafarbiť drevo ľahko do žlta. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik). Pre povrchovú, polo-hĺbkovú aj hĺbkovú impregnáciu reziva, krovov a ďalšieho stavebného dreva pri stavbách a rekonštrukciách.

  účinnosť

  • hmyz
  • huby
  • plesne

  Použitie v interiéri aj exteriéri

  • všetky stavebné rezivo
  • strešnej konštrukcie

  výdatnosť

  1 kg koncentrátu = 50 m 2

  aplikácia

  • náter
  • postrek
  • máčanie
  • Vákuum-tlaková impregnácia (bezfarebná variant)

  indikačná farba

  • hnedá
  • zelená
  • bezfarebná

  Životnosť uskutočnenej ochrany

  • Interiér : časovo neobmedzená
  • Exteriér : minimálne 10 rokov, potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

  Typové označenie podľa STN 49 0600-1

  B , I P , P, 1, 2, 3, D, SP

  Veľkosť balenia:

  5 kg, 15 kg, 50 kg, 600 kg

  doba použiteľnosti

  36 mesiacov

  Doporučená aplikácia a riedenie prípravku

  TRIEDA POUŽITIE PODĽA STN EN 335METÓDA APLIKÁCIERIEDENIE
  KONCENTRÁTU
  BOCHEMIT®: VODA
  MIN.PŘÍJEM KONCENTRÁTU
  Interiér (1-2) náter, postrek (1-2x) 1: 9 20 g / m 2
  máčanie 1: 19-1: 6
  Vákuum-tlaková impregnácia *** max. 1:99 5 kg / m 3
  Exteriér (3) * náter, postrek (2x) * 1: 9-1: 6 40 g / m 2
  máčanie (45 min-8 hod) * 1: 10-1: 4
  dlhodobé máčanie (8-24 hod) ** 1: 19-1: 9 50 g / m 2
  Vákuum-tlaková impregnácia ** / *** max. 1:49 15 kg / m 3

  * Iba s vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik); ** bez krycieho náteru; *** iba bezfarebná variant

   

   

  Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

   

   

  Výstražný symbol nebezpečnosti:
  GHS05 Korozívne a žieravé látky
  GHS05 Korozívne a žieravé látky
  GHS07 Dráždivé látky
  GHS07 Dráždivé látky
  GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie
  GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie
  GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
  GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
  Výstražné slovo: nebezpečenstvo
  Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití.
  H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť plod v tele matky.
  H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Ďalšie H vety pre zelenú variantu: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  V balenie 1
  Merna jednotka ks
  Hmotnosť 650.9kg
  Tento produkt nemá zatiaľ žiadne hodnotenie!

  Vaše recenzia / hodnotenie

  Podobné produkty